banner-desktop.png banner-mobile.png

ต้อนรับวันเด็กปี 2561 SCB Thailand ชวนส่งภาพรอยยิ้มของคุณหนูๆ อายุระหว่าง 0 – 10 ปี (จะเป็นภาพในอดีตหรือปัจจุบันก็ได้) พร้อมคำบรรยายสั้นๆ มาร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “เด็กน้อยกับรอยยิ้ม” ชิงรางวัล iPhone X 64GB และรางวัลอื่นๆ กว่า 100 รางวัล

สามารถร่วมส่งภาพเข้าประกวดได้โดยคลิกที่ปุ่มสีม่วงบริเวณช่องพิมพ์คำค้นหาทาง

www.scbphotocontest.net/kidssmile2561 (ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.61 – 6 ก.พ.61 เวลา 23.59 น.)

ของรางวัล

reward-1.png

รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล)

• รางวัลชนะเลิศประเภทกรรมการตัดสิน

iPhone X 64GB
มูลค่า 40,500 บาท
จำนวน 1 รางวัล
 
reward-2.png

รางวัลรองชนะเลิศ (5 รางวัล)

• รางวัลรองชนะเลิศประเภทกรรมการตัดสิน

บัตรของขวัญเซ็นทรัล
รางวัลละ 2,000 บาท
จำนวน 5 รางวัล
 
reward-3.png

รางวัลชมเชยประเภทกรรมการตัดสิน
(30 รางวัล)

• รางวัลชมเชยประเภทกรรมการตัดสิน

บัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส
รางวัลละ 500 บาท
จำนวน 30 รางวัล
 
reward-3.png

รางวัลพิเศษประเภทโหวต (30 รางวัล)

• รางวัลพิเศษประเภทคะแนนโหวต*

ภาพที่ได้คะแนนโหวตสูงสุด 30 ลำดับแรก
จะได้รับบัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส
รางวัลละ 500 บาท
จำนวน จำนวน 30 รางวัล
 
reward-4.png

รางวัลชมเชยประเภทโหวต
(50 รางวัล)

• รางวัลชมเชยประเภทคะแนนโหวต*

ภาพที่ได้คะแนนโหวตสูงสุด ลำดับที่ 31 - 80
จะได้รับบัตรชมภาพยนตร์เครือ SF
แบบ E-Ticket (ที่นั่ง Deluxe)
รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 320บาท
จำนวน 50 รางวัล
 

กติกา

โปรดอ่านกติกาและเงื่อนไขต่างๆ ให้เข้าใจก่อนร่วมกิจกรรม กรณีคุณเข้าร่วมกิจกรรมถือว่าคุณได้ยอมรับกติกาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

 •  1 User Facebook Account สามารถส่งภาพถ่าย “เด็กน้อยกับรอยยิ้ม” พร้อมคำบรรยายสั้นๆ มาร่วมกิจกรรมได้ไม่จำกัดจำนวนภาพ และโหวตให้กับภาพของตนเองได้
 •  1 User Facebook Account สามารถโหวตให้แต่ละภาพและข้อความ ได้ 1 ครั้ง/วัน ตลอดระยะเวลากิจกรรม (นับการขึ้นวันใหม่ ณ เวลา 24.00 น.ตาม Server ของธนาคาร)
 •  ผู้ร่วมกิจกรรม 1 คน สามารถรับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 •  ร่วมส่งภาพและร่วมโหวตได้ทาง www.scbphotocontest.net/kidssmile2561 ตลอดระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่ 3 ม.ค. 61 – 6 ก.พ. 61 เวลา 23.59 น.
 •  ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 7 มี.ค. 61 ทาง Facebook SCB Thailand หรือ www.scbphotocontest.net/kidssmile2561 ที่หัวข้อประกาศรางวัล
 •  สงวนสิทธิ์การให้รางวัลเฉพาะผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกา & เงื่อนไขการให้รางวัลเท่านั้น

การตัดสิน

แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

 • รางวัลที่ตัดสินจากคณะกรรมการที่ธนาคารมอบหมาย โดยภาพที่มีสิทธิ์เข้ารอบให้กรรมการตัดสินจะต้องมีคะแนนโหวตตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป รวมถึงผู้ส่งภาพและภาพที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องถูกต้องตามกติกา & เงื่อนไขการประกวด โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของคณะกรรมการคือ
  • รอยยิ้มของเด็กในภาพ 70%
  • องค์ประกอบภาพโดยรวม 25%
  • คำบรรยายภาพ 5%
 • รางวัลที่ตัดสินจากคะแนนโหวต โดยพิจารณาเฉพาะภาพและผู้ส่งภาพที่ทำถูกต้องตามกติกา & เงื่อนไขการประกวดเท่านั้น
  * กรณีมีภาพที่ได้คะแนนโหวตเท่ากันเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนของรางวัล ทางคณะกรรมการจะดูจากวัน และเวลาที่ส่งภาพนั้นๆ เข้ามาร่วมกิจกรรม โดยภาพที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรมก่อนมีสิทธิ์ได้รับรางวัลก่อน


คณะกรรมการและทีมงานที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมจะตัดสินภาพที่จะได้รับรางวัล ในช่วงวันที่ 12 ก.พ. - 5 มี.ค. 61 ในเวลาทำการของธนาคาร ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน

การรับรางวัล

ผู้ได้รับรางวัล 1 คน มีสิทธิได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น

 • ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จะต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่รัชโยธิน พร้อมชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องเป็นเงินสด โดยธนาคารจะติดต่อผู้ได้รับรางวัลตามข้อมูลติดต่อที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้แจ้งไว้ในหน้าลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ นับจากวันประกาศผลผู้ได้รับรางวัล เพื่อนัด วัน เวลา และแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัล
 • ผู้ได้รับรางวัลชมเชยประเภทกรรมการตัดสิน และรางวัลพิเศษประเภทคะแนนโหวต ธนาคารจะจัดส่งรางวัลไปทางไปรษณีย์ (ในประเทศ) ตามที่อยู่ที่ผู้ร่วมกิจกรรมเคยให้ไว้หน้าลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 90 วัน นับจากวันประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ทั้งนี้หากรางวัลที่ธนาคารจัดส่งไปแล้วถูกตีคืนไม่ว่าด้วยเหตุใด ธนาคารจะไม่จัดส่งของรางวัลให้อีก แต่ผู้ได้รับรางวัลสามารถมารับรางวัลได้ที่ฝ่ายการตลาด ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่รัชโยธิน ภายในวันที่ 31 ก.ค. 61 เวลา 16.00 น.
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยประเภทคะแนนโหวต จะต้องเข้ามาแสดงตนผ่านทาง Inbox ของ Facebook SCB Thailand ระหว่างวันที่ 8 - 21 มี.ค. 61 เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในของรางวัล โดยระบุข้อความใน Inbox ว่า "ติดต่อรับรางวัลประเภทคะแนนโหวต กิจกรรมประกวดภาพถ่ายเด็กน้อยกับรอยยิ้ม" เพื่อทีมงานจะได้จัดส่งรหัสชมภาพยนตร์แบบ E-Ticket พร้อมเงื่อนไขการใช้กลับไปให้ทาง Inbox ดังกล่าว (สงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลกลับไปให้เฉพาะ Facebook User ที่ตรงกับภาพที่ได้รับรางวัล และ Inbox แสดงตนกลับมาภายในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น)
 • หากผู้ได้รับรางวัลไม่มาติดต่อเพื่อรับรางวัลภายในระยะเวลาที่ได้นัดไว้ หรือภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลเฉพาะแฟนเพจ SCB Thailand เท่านั้น

เงื่อนไข

 • ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็น Fanpage ของ SCB Thailand
 • ภาพเด็กที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ได้รับการอนุญาตจากพ่อ แม่ หรือผู้ปกครองที่มีอำนาจตามกฎหมาย และเด็กที่อยู่ในภาพแล้ว
 • ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องไม่กระทำการทุจริต หรือเข้าข่ายผิดกฎหมาย หรือกระทำการใดๆ อันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เช่น
  • ใช้ข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น หรือละเมิดลิขสิทธิ์
  • เจตนาใช้เครื่องมือ/โปรแกรมภายนอก หรือสร้าง Account ขึ้นมาใหม่ในการช่วยเพิ่มยอด Vote
  • เจตนาใช้เครื่องมือ หรือ โปรแกรมภายนอกในการบิดเบือนข้อมูลของโปรแกรม
 • ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ หรือเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • กรณีตรวจสอบพบการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม หรือผิดศีลธรรม หรือไม่เหมาะสม หรือภาพไม่เป็นไปตามกติกา ธนาคารสามารถตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมนั้นออกจากกิจกรรมและสามารถนำภาพออกจากระบบได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือหากธนาคารได้มอบรางวัลไปแล้ว ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเรียกรางวัลนั้นคืนจากบุคคลดังกล่าว
 • การใช้บัตรของขวัญ (Gift Voucher) หรือ E-Ticket เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทหรือผู้ออกบัตรนั้นๆ กำหนด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ต้องรับผิดชอบหากผู้ร่วมกิจกรรมได้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือกระทำผิดกฎหมาย
 • หากธนาคารได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากภาพหรือข้อความที่ส่งเข้าประกวดไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม เช่น ผู้ส่งภาพหรือข้อความอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเข้าประกวดและเจ้าของลิขสิทธิ์ฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายจากธนาคาร เป็นต้น ผู้ร่วมกิจกรรมที่ส่งภาพหรือข้อความนั้น จะต้องรับผิดชอบความเสียหายต่อธนาคารทั้งหมด
 • ผู้ร่วมกิจกรรมอนุญาตให้ธนาคารใช้ภาพและข้อความที่ส่งเข้าร่วมประกวดโดย การทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ โดยธนาคารไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมจะไม่เพิกถอนการอนุญาตดังกล่าวแม้กิจกรรมจะสิ้นสุดลงแล้ว
 • ธนาคารมีสิทธิ์นำภาพ ข้อความ ชื่อ นามสกุล หรือรายละเอียดอื่นใดของผู้ร่วมกิจกรรมออกโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน
 • กิจกรรมนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับทาง Facebook ทั้งสิ้น
 • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา ของรางวัลและยกเลิกกิจกรรมนี้เมื่อใดก็ได้ โดยจะมีการแจ้งให้ทราบทาง Facebook SCB Thailand และ www.scbphotocontest.net/kidssmile2561 และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด